H206-3D-1A justert

Nøkkelferdig

Vi leverer huset helt ferdig til innflytting slik du vil ha det.

Les mer

H218-A 3D-1A

Tett bygg

For deg som ønsker å spare penger og som har en prosjektleder i magen.

Les mer

image-50

Byggesett

Dette er for de som kan og vil bygge sitt eget hus.

Les mer

Kravene til boligbygging har endret seg kraftig siden 1970

- det er store fordeler ved å kjøpe ny bolig i dag.

 

1970

Yttertak
Isolasjon 150 mm.

Luftbehandlig
Naturlig oppdriftsventilasjon

Yttervegger
100 mm.

Grunn og fundament
Isolasjon 50 mm.

Etter krav 1970 (BF 69)
Typisk strømforbruk i varme 55 000,- kr/år

2014

Yttertak
Isolasjon 350 mm. 2,3 ganger bedre isolasjon.
Økning av stiveht og snølaster

Luftbehandling
Krav til mekanisk avtrekksventilasjon med fordeling og varmegjenvinning.
Bedret energiregnskap og vesentlig bedre komfort.

Varmeinstallasjoner
Krav til sekundære alternative varmekilder. (f.eks. varmepumper) og piper gir bedret forsynings- og kostnadsbilde.

Grunn og fundament
Isolasjon 250 mm.
5 ganger bedre isolasjon
Mindre fuktskader i grunnen.
Radonsperre i alle boliger.

Vinduer
Krav til energivinduer som tilsvarer 3-lags glass, hvorav ett er energiglass med gassfylling.
2,5 bedre i forhold til energitap.

Lys og varme
Krav til jording av alle punkter
Krav til jordfeilbrytere i frodelingsskap.
Krav til antall uttak.
Bedre sikkerhet, tilgjengelighet og komfort.

Yttervegger
250 mm
2,5 ganger bedre isolasjon

Bæresystemer
2,5 ganger bedre økning av bærekapasitet.
Mndre skader og snømåking fra tak.
2,5 bedre isolasjon av innvendige vegger.

Utendørs tomt
Krav til adkomst og universell utforming.
Krav til renovasjonsløsninger med sortering, krav til overflater og overvannshåndtering.
Noe bedre tilgjengelighet og sikkerhet.

Etter krav (TEK 10) - Krav gir 12% øking i volum
Typisk strømforbuk varme 20 000,- kr år.

Hvor er vi?

Anolittveien 19, 1400 Ski

93 42 26 29

I våre hus vil du føle deg hjemme..

Kontakt oss