For 10 år siden produserte vi også hus i tillegg til hyttene, men på grunn av meget stor etterspørsel av hytter, ble husene av kapasitetsmessige årsaker lagt på is. Så vår husproduksjon er ikke noe nytt fenomen. Og etterhvert som de tekniske kravene for hus og hytter har nærmet seg hverandre, har vår kompetanse på hytter blitt stadig mer relevant for husene.

Hvor er vi?

Anolittveien 19, 1400 Ski

93 42 26 29